O Firmie

Omega Equity Portfolio jest spółką holdingową z kapitałem prywatnym. Nasza działalność w ramach technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest rozwijana w duchu uczciwości, doskonałości, synergii i innowacji. Powołana przez nas Fundacja wykorzystuje nasze umiejętności i pasję, aby pomóc dzieciom w jak najlepszy sposób wykorzystać ich predyspozycje. Jesteśmy w dobrej kondycji finansowej, co pozwala nam się rozwijać. Zależy nam na pozyskaniu nowych partnerów, produktów oraz przedsięwzięć. Możesz odwiedzić strony internetowe firm z naszej Grupy korzystając z poniższych linków. Jeżeli jesteś zainteresowany to skontaktuj się z nami.

 

Omega Group

Kontakt

OMEGA EQUITY PORTFOLIO Sp. z o. o.
Al. Krakowska 61A
05-090 Sękocin Nowy
Tel. +48 22 370 16 00
Fax. +48 22 370 16 16
Email: kontakt@omega-equity.eu
NIP: 822-20-40-961
Regon: 017418090

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000102570, kapitał zakładowy 1.000.000 złotych pokryty w całości